Preview Mode Links will not work in preview mode

Kwonik Yon Dayiva


Nov 18, 2020

« Kwonik yon Dayiva se moman pam! » Se pa pou san rezon se premye sa m di nan entwo kwonik lan. E kwonik sa se refleksyon ak lekti pam sou lavi ak kondisyon lavi fanm an patikilye. Tout sa ki fè m poze tèt mwen kesyon, poze moun kesyon. Tout sa ki fè m plonje nan liv  ak dokimantè pou m konprann plis sosyete a ak moun li kale yo. Kwonik la se tout sa ki preyokipe m. Se blag mwen, istwa pèsonèl mwen. Se espas poum di sa m panse paske wi, fanm ka di sa yo panse nan espas piblik la. Yo ka foure bouch yo nan tout koze. Politik, edikasyon, espò, elatriye. Kwonik yon Dayiva ap libere lapawòl yon nègès ki deside pa kite anyen pase. Yon nègès kap goumen pou byennèt ak libète. Kit ou fanm kit ou gason.